Hoe kan u uw eigendom op naam van de kinderen zetten

Gepubliceerd op 30 mei 2019 om 18:15

Veel klanten komen bij ons terug met de vraag wat de mogelijkheden zijn om de eigendom in de naam van hun kinderen te plaatsen.

Er zijn eigenlijk 3 manieren om dat aan de Costa del Sol te doen. Eerst en vooral moet u uw notariële akte  van het onroerend goed bekijken en bekijken in wiens naam de woning in de eerste plaats werd geplaatst. Stel dat u bent getrouwd in scheiding van goederen, dan is de naam op de eigendomsakte de feitelijke eigenaar van het onroerend goed. In het geval dat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, bent u beide voor 50% eigenaar, tenzij anders vermeld in de notariële akte.

Bijvoorbeeld: getrouwd in gemeenschap van goederen. De notariële akte van het onroerend goed is op naam van de echtgenoot en geen specifieke regelingen worden vermeld in de notariële akte, dan is 50% eigendom van de echtgenoot en 50% is eigendom van de echtgenote.

 

1) De eigendom gaat in erfenis na het overlijden van beide ouders. Omdat indien gekocht in gemeenschapseigendom, door over te gaan van 1 ouder, alleen dat deel in erfopvolging zou gaan.

Als u in de EU / EER woont, profiteert u van de andalusische wetgeving:

 • recht op een vrijstelling voor het heffen van successierechten van niet minder dan 1 miljoen euro per erfgenaam     
 • meer dan 1.000.000 euro profiteert van een vrijstelling van 99% (per erfgenaam), wat betekent dat u slechts 1% hoeft te betalen over wat de drempel van 1 miljoen overschrijdt.  
 
Dat is als de reeds bestaande rijkdom van de erfgenaam in niet meer dan een miljoen was op het moment van overerving. Let op: na BREXIT zullen Britse burgers niet langer als EU / EER-ingezetenen worden beschouwd en zullen ze NIET profiteren van de Andalusische wetgeving, maar zullen ze de Spaanse staatswetgeving moeten naleven voor erfbelasting.
 
Deze vrijstelling van 1 miljoen euro is van toepassing op:     
 • Groep I: natuurlijke en geadopteerde kinderen jonger dan 21 jaar.     
 • Groep II: natuurlijke en geadopteerde kinderen ouder dan 21, kleinkinderen, overgroot kinderen, echtgenoten, geregistreerde burgerlijke partnerschappen, ouders, adoptieouders, grootouders en overgrootouders.
 
2) Verkoop van de eigendom aan uw kinderen:   
 • nadelen         
  • U moet overdrachtsbelasting betalen over het onroerend goed       
  • plusvalia en meerwaarde belasting zijn van toepassing         
  • het geld moet afkomstig zijn van de bankrekeningen van de kinderen. Als het van de ouders komt, wordt het als een frauduleuze verkoop beschouwd

 

3) Schenking:

Sinds medio april 2019 is de nieuwe wetgeving van kracht geworden. Voorheen was de belasting op schenkingen progressief en ging deze van 7,65% naar 36,5%. Nu met de nieuwe wetgeving zal slechts 1% van de eerder berekende donatiekosten daadwerkelijk moeten worden betaald.

 • 99% van het quotum van de belasting voor overnames "inter vivos" is een bonus. Dit betekent dat u slechts 1% van de resulterende belastingaanslag betaalt.

Bijvoorbeeld: de schenking van een eigendom ter waarde van € 990.000 had vóór deze hervorming een belastingkost van € 277.500, nu met de nieuwe wetgeving komt dit op € 2.775. Een erfenis van € 990.000 voor een enkele erfgenaam de belasting zou nul euro blijven.  

Deze regeling is alleen geldig voor:     

 • Als u woonachtig bent in de EU / EER     
 • Groep I: natuurlijke en geadopteerde kinderen jonger dan 21 jaar.     
 • Groep II: natuurlijke en geadopteerde kinderen ouder dan 21, kleinkinderen, overgroot kinderen, echtgenoten, geregistreerde burgerlijke partnerschappen, ouders, adoptieouders, grootouders en overgrootouders.  

Je zou ook de naakte eigendom aan de kinderen kunnen schenken en het vruchtgebruik zelf behouden. Op die manier kunt u genieten van het onroerend goed en de bijbehorende rechten en inkomsten, terwijl de naakte eigendom in de naam van uw kinderen staat. Op die manier vermijd je een successierecht over het volledige bedrag van de woning.  

Opgelet: na de BREXIT zullen Britse burgers niet langer als EU / EER-ingezetenen worden beschouwd en zullen ze NIET profiteren van de Andalusische wetgeving, maar moet de Spaanse staatswetgeving inzake donaties worden gevolgd.