Nieuwe wetgeving inzake schenkingen / donaties

Gepubliceerd op 30 mei 2019 om 17:31
Autonome regionale overheden in Spanje (zoals Andalusië) hebben de bevoegdheid om het regionale deel van de successierechten en schenkingsrechten te wijzigen.
 
Al sinds januari 2019 is er een nieuwe wetgeving van kracht inzake  overnames "mortis causa" (successierechten/erfbelasting):     
  • recht op een vrijstelling voor het heffen van successierechten van niet minder dan 1 miljoen euro per erfgenaam      
  • meer dan 1.000.000 euro profiteert van een vrijstelling van 99% (per erfgenaam), wat betekent dat u slechts 1% hoeft te betalen over wat de drempel van 1 miljoen overschrijdt.

Bovenstaande is geldig wanneer de reeds bestaande rijkdom van de erfgenaam niet meer dan een miljoen is op het moment van overerving.  

Met de regeringswisseling in de "Junta de Andalucía" na de laatste regionale verkiezingen in maart 2019 en de ingang van het liberale beleid in de regering van Andalusië hebben zij de wetgeving voor "intervivos" -acquisities, dat wil zeggen voor giften (schenkingen), gewijzigd.     

  • 99% van het quotum van de belasting voor overnames "inter vivos" is een bonus. Dit betekent dat u slechts 1% van de resulterende belastingaanslag betaalt.  

Voorheen was de donatiebelasting progressief, en werden percentages gehanteerd gaande van: 7,65% naar 36,5%. Nu met de nieuwe wetgeving zal slechts 1% van de eerder berekende donatiekosten daadwerkelijk moeten worden betaald.

Bijvoorbeeld: de schenking van een eigendom ter waarde van € 990.000, had vóór deze hervorming een belastingkost van € 277.500, zou volgens de nieuwe wetgeving van de schenkingen neerkomen op € 2.775.

Een erfenis van € 990.000 voor een enkele erfgenaam de belasting zou nul euro blijven.

 

Wie profiteert van deze nieuwe wetgeving inzake successierechten en donatiebelasting:       

  • Groep I: natuurlijke en geadopteerde kinderen jonger dan 21 jaar.     
  • Groep II: natuurlijke en geadopteerde kinderen ouder dan 21, kleinkinderen, overgroot kinderen, echtgenoten, geregistreerde burgerlijke partnerschappen, ouders, adoptieouders, grootouders en overgrootouders.  

 

VEREISTE VOOR DEZE NIEUWE REGIONALE REGELGEVING OM VAN TOEPASSING TE ZIJN:      

De ontvanger/ vastgoedontvanger (belastingplichtige) moet EER / EU-ingezetene zijn.  

Dit betekent voor ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk: na de Brexit wordt u een niet-EU / EER-ingezetene en zult u niet langer profiteren van deze hierboven beschreven Andalusische / regionale wetgeving. Maar zal onderworpen zijn aan de staatswetgeving, die NIET van deze bonussen en aftrekkingen zoals hierboven beschreven geniet, noch voor successierechten als voor donaties.   Donaties onder de staatswetgeving hebben een progressieve schaal van 7,65% tot 34%. Met extra kosten op basis van de relatie met de ontvanger en hun reeds bestaande eigen vermogen, kan de belastingheffing in zeer extreme gevallen 82% bedragen. Het volledige bedrag van deze berekeningen zal aan de Spaanse staat verschuldigd zijn, geen vermindering van 99%.

 

Als u uw eigendom in Spanje wil doneren aan uw naaste familieleden zonder substantiële belastingkosten, dan is dit het moment om te handelen. Gezien bij de laatste nationale verkiezingen de socialisten als grote winnaar uit de bus zijn gekomen en dit soort liberale regelingen onder druk komen te staan.

Om een donatie te doen aan familieleden van groep I en II, moet de donatie notarieel gebeuren.  U kan beslissen om de volledige woning aan uw kinderen te schenken of om ze alleen de naakte eigendom te schenken en het vruchtgebruik van de woning zelf te behouden.  

 

We werken nauw samen met een advocatenkantoor Luque Martin Abogados (advocaat Pizarro-Suarez) in Malaga, gespecialiseerd in deze nieuwe wetgeving inzake schenkingen.  We brengen u graag in contact met hen zodat u professionele expertise en begeleiding bij deze specifieke wetgevingswijziging kunt krijgen.