Welke kosten gaan gepaard met de verkoop van een eigendom aan de Costa del Sol in Spanje

Gepubliceerd op 30 mei 2019 om 09:34

Als u uw woning/vastgoed verkoopt aan de Costa del Sol in Spanje, gaat u niet de volledige verkoopprijs op uw bankrekening zien verschijnen. U moet rekening houden dat er bij de verkoop van uw eigendom ook kosten gepaard gaan.


Hieronder een opsomming van de kosten waar u rekening moet mee houden:

1) De provisie van de makelaar wordt betaald door de verkoper aan de Costa del Sol. Deze commissie wordt automatisch door de advocaat van de kopende partij van de verkoopprijs ingehouden. Neem contact met ons op voor meer informatie over de tarieven van de commissie aan de Costa del Sol.

2) Vermogenswinstbelasting: wanneer u uw onroerend goed verkoopt, wordt het in Spanje gezien als een "spaarinkomen" dat belast wordt. De belasting op het "spaarinkomen" hangt af van het feit of u al dan niet inwoner van Spanje bent. De winst wordt berekend op basis van het verschil tussen de aanschaffingswaarde (aankoopprijs + notariskosten + registratiekosten + enz.) en de overdrachtswaarde (verkoopprijs - plusvalia -etc).

  • Resident in Spanje: vermogenswinstbelasting wordt geschaald (van 19- 23%) en heeft enkele uitzonderingen zoals herinvestering in gewone verblijfplaats, verkoop van gewone verblijfplaats bij mensen ouder dan 65 jaar. Als u in Spanje woont, heeft u een jaarlijkse belastingaangifte en hangt de uitkomst af van uw aangifte in totaal: spaar- en algemeen inkomen over het gehele jaar berekent.

 

  • Niet-ingezetenen in Spanje: bij de verkoop van het onroerend goed gaat de advocaat van de aankopende partij  automatisch een 3% van de verkoopprijs inhouden om te voorkomen dat u zou verdwijnen en dat de Spaanse overheid geen belastinginkomsten zou hebben op de meerwaarde van uw verkoop. De schaal voor niet-ingezetenen buiten de EU / EER is 24%, voor ingezetenen binnen de EU / EER (ook Noorwegen en IJsland inbegrepen) is de schaal 19% zijn van de gemaakte winst. Om de retentie van 3% terug te vorderen, moet u een formulier 210H invullen samen met de laatste 4 jaar van uw aangifte inkomstenbelasting van niet-ingezetenen in Spanje en het zal ongeveer een jaar duren om het geld terug te krijgen als er een verschil was tussen de winst en de 3% retentie.

 

3) Plusvalia: de plusvalía is een lokale (gemeentelijke) belasting die door het stadhuis wordt geheven over onroerend goed wanneer ze worden verkocht. Het wordt berekend op basis van de belastbare waarde van het onroerend goed en het aantal jaren dat is verstreken sinds het pand voor het laatst van eigenaar is veranderd. Het doel is om de waardestijging van de grond waarop het pand staat, te belasten, waarvan sommige te danken zijn aan verbeteringen aan het gebied door de lokale overheid en de gemeenschap in het algemeen.

De basis voor deze belasting is de catastrale waarde van het onroerend goed, die kan worden gecontroleerd op uw jaarlijkse IBI-ontvangstbewijs. Het verschuldigde bedrag in belasting is afhankelijk van hoe lang u eigenaar van het onroerend goed bent geweest: hoe langer, hoe hoger het belastingbedrag. Elk gemeentehuis heeft normaal gesproken een calculator online om de plusvalia van het onroerend goed te berekenen. Je hebt 30 dagen vanaf de datum van verkoop om de plusvalia aan het gemeentehuis te betalen.

 

4) Notariskosten: worden betaald door de kopende partij.

5) Kadastrale kosten: worden betaald door de kopende partij.

5) Honorarium van de advocaat: de koper en de verkoper hebben elk hun eigen advocaat. Elke partij staat in voor zijn advocaat kosten. Als u uw woning bij ons verkoopt, kunnen wij u speciale tarieven aanbieden. Normaal gesproken is dit 1% van de verkoopprijs, maar wij hebben speciale afspraken gemaakt met een advocatenkantoor waar we al jarenlang mee werken en alle vertrouwen in hebben. Dit advocaten kantoor werkt samen met het notaris kantoor die al 5 jaar  op rij notariskantoor nummer 1 is in Spanje. Een kantoor die op de hoogte is van alle laatste wetswijzigingen en op die manier kan garanderen dat er niets over het hoofd is gezien.

  • Voorbeeld: verkoopprijs van 200 000 euro: normale advocaat kost: 2420 euro (1% +21% BTW). Speciale reductie als u met ons verkoopt: 1210 euro

 

Hierboven zijn de standaard kosten beschreven bij een verkoop van een eigendom aan de Costa del Sol. Op basis van uw persoonlijke situatie kunnen er mogelijjks bijkomende kosten zijn zoals bijvoorbeeld:

1) Het vereffenen van de bestaande hypotheek op het vastgoed

2) Als u beschikt over een "finca", een eigendom op rustiek land dan kan het nodig zijn om een AFO licensie aan te vragen

3) Uitvoeren van een erfenis: als 1 van de eigenaars op de notariële akte overleden is, moet er vooraleer de verkoop doorgaat de nieuwe iegenaren worden opgenomen op de notariële akte