Welke kosten gaan gepaard met de aankoop van een eigendom aan de Costa del Sol in Spanje

Gepubliceerd op 30 mei 2019 om 09:44

Bij het kopen van een appartement/villa of ander vastgoed in Spanje dient de koper naast de koopprijs ook rekening te houden met verschillende belastingen en kosten. Hieronder zetten we uiteen welke dat zijn.

Ten eerste moet er onderscheid worden gemaakt tussen de woning die voor de eerste keer wordt gekocht, dus vanaf een plan of rechtstreeks van de ontwikkelaar. Anderzijds kan het een woning betreffen die reeds eerder door een andere koper van een ontwikkelaar werd gekocht en is er dus sprake van een tweede overdracht.

 

In Andalusië (Costa del Sol*) wordt als gouden regel het volgende gehanteerd:

-Woning in de herverkoop: 10-12% kosten

-Nieuwbouw: 12-14 % kosten

* Spanje heeft in iedere autonome regio's zijn verschillende belastingstarieven mbt aankoop/verkoop/donaties. De beschreven belastingen zijn van toepassing in de regio Andalusië.

 

Deze extra kosten bij de aankoop bestaan uit:

Overdrachtsbelasting: van toepassing bij overdracht van een reeds bestaande/bewoonde woning. Deze belasting wordt geheven met een een progressief tarief.

Verkoopsprijs tot 400.000€ : 8% te berekenen op basis van de aankoopprijs
Voor de schijf van 400.000 tot 700.000€ : 9% te berekenen op basis van de aankoopprijs
Voor de schijf boven de 700.000€ : 10% te berekenen op basis van de aankoopprijs

 

Een voorbeeld: u koopt een woning van 800.000 euro. Op de eerste schijf van 400.000 euro bedraagt het registratierecht 32.000 euro. In de tweede schijf betaalt u 27.000 euro. Op de laatste schijf bent u 10.000 euro verschuldigd. Met een totale registratiebelasting van 69.000 euro zit u dan aan 8,63% registratiebelasting.

 

Nieuw tarief overdrachtsbelasting vanaf 1 mei 2021 tot 31 december 2021: Ipv het progressief tarief van 8 à 10% overdrachtsbelasting wordt er een 7% over de gehele  lijn nu toegepast tot 31 december 2021. Let op dat deze tariefaanpassing enkel van toepassing is op herverkoop van woningen, niet op nieuwbouw waar er BTW op verschuldigd is.

 

Voor een nieuwbouw woning moet u rekening houden met een extra kost van 10% BTW. Op nieuwbouw zit geen overdrachtsbelasting. Onder nieuwbouw wordt verstaan dat er nog geen overdracht van eigenaar is geweest en de openstaande 10% BTW nog verschuldigd is.

 

Advocaat kosten: de kosten voor het juridische onderzoek bedragen meestal 1% van het aankoopbedrag + 21% BTW. Wij raden al onze klanten aan geen geld te besparen op een goede advocaat. De notaris in Spanje neemt niet dezelfde taken waar als in België of Nederland en zal voor u dus geen onderzoekswerken uitoefenen.   

De advocaat in Spanje gaat een onderzoek (due diligence) doen betreffende  de  de legaliteit van het pand, ook gaat hij na of het pand goed ingeschreven staat in het eigendomsregister (‘registro de la propiedad’) en in het kadaster (‘el catastro’) alsook of het pand vrij is van lasten, kosten, schulden en up-to-date is met al de betalingen van lokale bijdragen en gemeenschapkosten.

 

In Spanje is het zo dat alle openstaande schulden van de eigendom/vastgoed worden mee overgedragen naar de nieuwe eigenaar bij het tekenen van de notariële akte. Vandaar het belang van de advocaat om eventuele openstaande schulden aan electriciteit/ water / urbanisatie, gemeentebelasting etc of openstaande hypotheken na te gaan en deze te vereffenen/inhouden van de verkoopsom vooraleer de notariële akte wordt getekend.

De advocaat draagt ook de verantwoordelijkheid om u als nieuwe eigenaar van de woning/vastgoed in te schrijven in het kadaster. Wettelijk is de officiële eigenaar van een eigendom, de persoon die staat vermeld in het kadaster. In België en Nederland is de notaris verplicht om deze veranderingen door te voeren in het kadaster. In Spanje valt dit onder de verantwoordelijkheid van de advocaat. De notaris in Spanje heeft enkel een notificatieplicht aan het kadaster.

 

Notaris kosten en registratiekosten: Deze zijn variabel en hangen af van de complexiteit van de akte. Als gouden regel hanteren we als notariskost 1% +21% BTW voor bestaande woningen in de herverkoop.

 

In het geval U een hypotheek nodig heeft, betaal je 2 tot 3% meer aangezien je ook voor de inschrijving van de hypotheek notariskosten betaalt.