Nieuwe wetgeving lange termijn (ver)huren Costa del Sol

Gepubliceerd op 30 mei 2019 om 12:39

Vanaf 5 maart 2019 is de huurwetgeving in Spanje aangepast  voor de lange termijn verhuur. Dit staat los van de huurwetgeving voor korte termijn of zogenaamd "vakantie verhuur".

Misschien wilt u eerst een periode huren alvorens een woning te kopen of u bent in afwachting van oplevering van uw nieuwbouw woning of u wilt graag uw woning aan de Costa del Sol verhuren, de nieuwe wet heeft een aantal belangrijke aanpassingen:


1. De minimale duurtijd van de lange termijn verhuur is nu aangepast naar 5 jaar. Voorheen was dit 3 jaar. Dit wil zeggen dat het contract verplicht wordt verlengd tot vijf jaar, tenzij huurder of verhuurder het contract tijdig beëindigen. Na de verplichte hernieuwing van het contract moeten verhuurders nu vier maanden opzeg geven, huurders moeten twee maanden opzeggen. Als de termijn van 5 jaar is bereikt dan wordt de overeenkomst jaarlijks verlengt met een maximum van 3 jaar.
Als verhuurder kan de overeenkomst worden opgezegd als hij, echtgenoot of 1ste graad verwanten de woning nodig hebben voor urgent eigen gebruik zoals bijvoorbeeld bij een echtscheiding.


2. De huur mag alleen worden aangepast vanaf het jaar dat de huurtermijn ingaat. Daarnaast mag de huur alleen worden aangepast met het indexcijfer (in Nederland CPI genoemd) dat door de Spaanse overheid wordt gepubliceerd.


3.Bij de ondertekening van het contract moeten de huurders een waarborg (fianza) betalen gelijk aan 1 maand huur als waarborg dat de eigendom in een goede staat wordt achter gelaten.De waarborg moet terug betaald worden op het einde van het contract als de woning in goede staat is achtergelaten.


4. Een aanvullende garantie mag niet meer dan 2 maandelijkse termijnen zijn in een overeenkomst voor maximaal 5 jaar.


5. Sinds dit jaar is een Energie Prestatie Certificaat vereist voor de verhuring van een woning die op de lange termijn zal verhuurd worden.


De volledige Spaanse huurwetgeving kan men vinden op de volgende site: “Ley de arrendamientos urbanos“